زن ها مواظب باشند این راهِ مبارک انقلاب را گم نکنند...

انقلاب آمد و رفتار خانم ها و جهت حرکت زن هاى کشور ما را صدوهشتاد درجه عوض کرد؛ یعنى پشت به آن سمت و رو به سمت نور و رشد و فهم علمى و اخلاقى و سیاسى و حضور در میدان ها و رشد شخصیت هاى بشرى و فایده بخشیدن براى جامعه به معناى واقعى. مواظب باشید از این راه برنگردید.

زن ها مواظب باشند این راهِ مبارک انقلاب را گم نکنند. امروز، سرگرم شدن به زر و زیور، براى زن مسلمان ایرانىِ انقلابى عیب است. امروز، پُر کردن سر و سینه و دست از زیورآلات و بت قرار دادن زیور و آرایش و مُد و لباس، براى زن انقلابىِ مسلمانِ ایرانى ننگ است. آن کسى که در پى این گونه چیزهاست، ارزشش پایین است. طلا، براى زن ارزش آفرین نیست؛

بی ‏اعتنایى به طلا، ارزش آفرین است. مُد، براى زن ارزش آفرین نیست؛بی اعتنایى نسبت به مُدهاى دام‏گونه‏  ی ساخته و پرداخته‏ ى دشمنان، براى زن ارزش است.

(سخنرانى مقام معظم رهبری در دیدار با جمع کثیرى از زنان شهرهاى تهران، تبریز، اصفهان، کرمان، قم، قزوین، یزد، کرج و استانهاى چهارمحال و بختیارى و مازندران- ۲۶/۱۰/۶۸)

/ 0 نظر / 74 بازدید