کجایند مردان بی ادعا...

                                     

من هرگز اجازه نمیدهم که صدای حاج همت در درونم گم شود،این سردار خیبر ،قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.                                 "شهید سید مرتضی آوینی"

/ 5 نظر / 6 بازدید
سیدعلی اسلامی

((اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة امامنا و كثرة عدونا و قلة عددنا و شدة الفتن بنا)) خدايا! از فقدان و از دست دادن پيغمبران ، از غيبت و پنهانى امامان ، از كثرت و بسيارى دشمنان ، از كمى و اندكى تعداد نفراتمان از رو آوردن فتنه ها بسويمان ، شكوه و شكايت نزد تو مى آوريم . اى زاده پيغمبر! اى ميوه دل حيدر! اى اميد قلب زهراى اطهر! ما غفلت كرديم متوجه نشديم ، غافلانه و جاهلانه ، تو، آن يوسف عزيز را بدون اينكه حتى ثمن بخسى نصيبمان شود، از دست داديم و اينك در هجران تو، كنعان زندگى ما در خشكسالى سوزان فرو رفته و زندگى بر ما سخت شده ، با شرمندگى ، دست تمنا بسوى تو گشوده و عرضه مى داريم : ((ياايهاالعزيز مسنا و اهلنا الضر و جئنا بيضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين .)) اى فاتح بزرگ جهان ! اى قلب عالم امكان ! اى مظهر رحمت بيكران ! اينك با قلبى پر از سوز و سينه اى مملو از گداز و چشمانى سرازير از اشك ، فرياد مى نهيم : اى عزيزتر از هر عزيزى ! اى گرامى تر از يوسف يعقوب ! اگر دلباختگان يوسف با ديدن روى دل آراى او، انگشت بريدند، شيفتگا

افلاکیان

همه هست آرزویم که ببینم از تو روئی چه زیان ترا که من هم برسم به آرزوئی به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بُوَد از تو گفتگوئی به ره تو بسکه نالم، زغم تو بسکه مویم شده ام زناله نا ئی، شده ام ز مویه موئی همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی من از خوشم که چنگی بزنم به تار موئی چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی؟ چه شود که کام جوید، زلب تو کام جوئی؟ شود اینکه از ترحم، دمی ای سحاب رحمت من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلوئی؟ بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خمّ می سلامت، شکند اگر سبوئی همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوئی ز چه شیخ پاکدامن سوی مسجدم بخواند رخ شیخ و سجده گاهی، سر ما و خاک کوئی خیلی ممنون که درمورد شهدا مطلب می نویسید التماس دعا

سیدعلی اسلامی

بيا! تا شكوفه هاى بهارى به روى زيباى تو لبخند زند. بيا! تا لاله هاى پرشور گلستان به ياد تو تبسم كند. بيا! كه سبزه زاران به خاطر جمال زيباى تو با طراوت شود. بيا! كه غنچه ها به ياد تو شكوفا گردد. بيا! كه بلبلان براى تو نغمه سر دهند. بيا! كه كاخ بيدادگران به دست تو ويران شود. بيا! كه ستم پيشگان ، به شمشير انتقام تو كيفر شوند. بيا! كه پرچم پرافتخار توحيد به دست تواناى تو در سراسر گيتى به اهتزاز در آيد. بيا! كه عدالت در لواى حكومت تو، بر روى ساكنان اين كره خاكى ، سايه افكند. اى آنكه از موسى برتر! بيا كه يد بيضاى قدرت الهى را از آستين ملكوتيت برون آر و چشم خيره سران عالم را خيره ساز. بيا! كه با نمايان كردن اژدهاى قهر خداوندى تمام جادوى جادوگران قرن را باطل ساز و مدعيان دروغين حقوق بشر را رسوا كن . بيا! كه با فرو ريختن آتش خشم الهى بر سر ابر جنايتكاران ، همه ستم پيشگان را در شعله هاى غضب خداوندى را بسوزان و خاكستر آنان را بر باد ده تا مظلومان و بيچارگان و ستمديدگان ، نفس راحتى كشند. بيا! كه با غرق كردن قافله هاى بيدادگرى و استبدادگران در درياى طوفانى سطوت و انتقام پرو

ملکوت

حضرت دوست می فرمایید اگر رنگ نوشته هایم را به سفید تبدیل کنم بهتر میشود ؟ [لبخند]