پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

خدا می بیند

    به آیت الله بهجت(ره) گفتند:    کتابی درزمینه اخلاق معرفی کنید  فرمودند: لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی "خدا می بیند"  
/ 3 نظر / 26 بازدید