پست های ارسال شده در مهر سال 1389

خدایا!

خدایا!ازمن اگر سندی بطلبی!قلبم را ارائه خواهم کرد واگر محصول عمرم رابطلبی اشک را تقدیمت خواهم کرد.                   ( شهید چمران)                                                            ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید