جنوب مثل کربلاست

گفتیم ((امیر!جبهه های غرب را بیشتر دوست داری یا جنوب را؟))گفت:((جنوب را چون شهید شدن در گرمای جنوب مثل شهید شدن در صحرای کربلاست ومن هم دوست دارم باعطش شهید شوم دربیابانی سوزان.))در یکی از گرمترین روزهای مردادماه در منطقه شلمچه پیکری عطشان وغرق به خون اورا دیدم .او کسی نبودجز ((امیر یار محمدی))مسئول گروهان کوثر از گردان حضرت زهرا(س)از لشکر ١٠سیدالشهدا

                                            فرشتهفرشتهفرشته

/ 0 نظر / 3 بازدید