/ 2 نظر / 39 بازدید
شعیب

سلام مردم می گویند آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها ،"اما باید اینگونه باشد،"خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید."هیچکس کامل نیست

شعیب

سلام اينکه دنيا را کمى بهتر از آنچه تحويل گرفته اى ،تحويل دهى : خواه با فرزندى خوب ، خواه با باغچه اى سرسبز و خواه با اندکى بهبود شرايط پيرامونت و اينکه بدانى حتى فقط يک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشيده است يعنى تو موفق شده اى !