دیدار بسیجیان با مقتدایشان حضرت امام خامنه ای (مدظل)

 

به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ایرهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز پنج‌شنبه در تجمع 110 هزار نفریبسیجیان در قالب اردوی فرهنگی رزمی "فدائیان ولایت " فرمودند: سکولارترینحکومت دنیا هم علیرغم‌ آن چه که ادعا می‌کنند چه بدانند، چه ندانند دنیا وآخرت مردم را در دست گرفته‌اند. این دستگاه‌های عظیم فرهنگی که امروز نسلجوان بشر را در چهار گوشه دنیا به سمت بداخلاقی و فساد و تباهی حرکتمی‌دهند و سوق می‌دهند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند: دستگاه‌های قدرت هم که به
خاطر منافع خودشان، به خاطر حاکمیت‌های ظالمانه خودشان، به خاطر رسیدن بهاهداف گوناگون سیاسی خودشان مردم را می‌کشانند و دنیا مردم هم دست‌ آن‌هاستو آخرت مردم نیز دست‌آنهاست، جسم و جان مردم در اختیار آن‌هاست، این کهادعا بشود در مسیحیت، کلیسا به آخرت می‌پردازد، حکومت به دنیا می‌پردازد،این یک مغالطه است. آن‌جایی که قدرت دست انسان‌های بیگانه از دین و اخلاقباشد کلیسا هم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. معنویت هم در پنجه اقتدارآن‌ها خرد می‌شود و از بین می‌رود.جسم و جان انسان‌ها زیر تاثیر عوامل قدرتآن‌ها است. این مسئله همیشه بشر است.

ولی امر مسلمین جهان تصریح کردند: یک جامعه یا زیر سرپرستی امام عادل
است که من الله است،‌ هادی به خیرات است، هادی به حق است یا در اختیارانسان‌هایی است که از حق بیگانه‌اند، با حق ناآشنایند و در موارد بسیاری باحق عناد می‌ورزند، چون حق با منافع مادی آن‌‌ها سرسازش ندارد، باهم عنادمی‌ورزندیکی از این دو حال است؛از این دو حال خارج نیست.اسلام با تشکیلحکومت درمدینه و تشکیل جامعه مدنی نبوی نشان داد و ثابت کرد که اسلام فقطنصیحت کردن، موعظه کردن و دعوت کردن به زبان نیست. اسلام می‌خواهد حقایقاحکام الهی در جامعه تحقق پیدا کند و این جز با ایجاد قدرت الهی امکان پذیرنیست. بعد هم در پایان عمر مبارک پیغمبر اکرم(ص) به دستور الهی به الهامالهی نفر بعد خود را معین کرد.البته مسیر تاریخ اسلام به مسیر دیگری رفتآن‌چه که پیغمبر می‌خواست، آن‌چه که اسلام می‌خواست این بود؛ این یک طرحیشد و در تاریخ ماند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: نباید تصور کرد که اندیشه پیغمبر شکست
خورد،‌ نه شکست نخورد،‌ در‌آن برهه تحقق پیدا نکرد. اما این خط شاخص درجامعه اسلامی، تاریخ اسلامی باقی ماند. امروز شما در گوشه از دنیای اسلامنتایج آن را می‌بینید و به فضل الهی و حول قوه الهی این خط واضح در دنیایاسلام روز به روز همه‌گیرتر خواهد شد.این مضموم غدیر است. بنابراین مسئلهغدیر فقط مسئله شیعه نیست، مسئله مسلمانان بلکه مسئله همه انسان‌هاست،آن‌هایی که بیاندیشند می‌دانند که این خط روشن خطی است که متعلق به همهانسان‌هاست . جز این راهی وجود ندارد. اگر قدرت در اجتماع انسانی واجتماعات انسانی دست شیطان‌صفتان باشد دنیا به همان راهی می‌رود که شماامروز مظاهر آن را در دنیای مدرن مشاهده می‌کنید. هرچه دنیا مدرن‌تر بشود،خطر آن‌گونه حکومت‌ها بیشتر می‌شود. البته هرچه دنیا از لحاظ علم و معرفتپیش‌تر برود، امکان و احتمال بروز خط هدایت بیشتر می‌شود. این‌جور نیست کهما با پیشرفت علم احساس کنیم که خط هدایت عقب افتاد،‌ نه جلو می‌رود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش
بسیج در جامعه امروزی فرمودند: امروز مجموعه بسیج عظیم مردمی، بسیجمستضعفان در کشور ما یک حقیقت روشن و آشکار است. شما یک مجموعه‌ای هستید ازبوستان عظیم بسیج در کشور، این بوستان را امام بزرگوار به وجود آورد و باکلمات خود و منش خود آن‌ را آبیاری کرد و این نهال‌ها بحمدالله روز به روزبالنده‌تر و مثمرتر شده است.
امروز بسیج در کشور ما یک حقیقت عظیم و غیرقابل انکار و بی‌نظیری است
. درست است که تبلیغات دشمنان و به تبع آن‌ها منادیان طرفدار آن‌ها در داخلکشور بسیج را سعی می‌کنند کوچک کنند، تحقیر کنند یا اهانتی به بسیج بکنند؛به خود کلام خدا هم اهانت کردند. به خود پیامبر هم اهانت کردند، چیزی که درباطن دارای عظمت و درخشندگی است با اهانت اهانت‌کنندگان و تهمت‌ تهمتزنندگان نه کوچک می‌شود و نه از درخشندگی آن کاسته می‌شود.بسیج امروز درکشور ما یک حقیقت عظیم و درخشنده است و نمونه‌ای دیگر هم ندارد.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند: شما نگاه کنید، جنسیت‌های مختلف،
زن و مرد، سنین مختلف نوجوان، جوان ، میانسال و پیر و کهنسال،‌اصناف مختلفاز دانشجو، طلبه ، استاد دانشگاه و معلم مدرسه ، دانش‌آموز و اصناف گوناگونمومن در سراسر کشور،‌ کارگر، کشاورز و بازاری و بقیه اصناف در بسیج عضویتدارند. شرکت دارند، یعنی هیچ مرزی از جهت صنفی وجود ندارد. یعنی هیچ مرزجنسیتی وجود ندارد، یعنی هیچ مرز قومی و زبانی وجود ندارد. الان در همینجمع ترک و لر و فارس و بلوچ و بقیه اقوام ایرانی حضور دارند. در سراسر کشورهم همین‌طور است. بسیج یک مجموعه منتظم سازمان‌یافته دارای هدف است. بااین گسترش و با این تنوع و با این کمیت عظیم و با این کیفیت ایمانی که درمجموعه‌های گوناگون نظیر آن را انسان مشاهده نمی‌کند.

ایشان افزودند:‌ شما دلتان متعلق به بسیج است. در دنیا احزاب وجود
دارند. ممکن است احزاب پرشماری هم باشند البته با این شماره در هیچ حزبی دردنیا نظیر ندارد.به این شمارگان و کمیت مجموعه و عظمت میلیونی که در بسیجوجود دارد باشد. اما همان کمیت‌هایی که در احزاب هستند جسم آن‌ها،‌ زبانآن‌ها ،‌ توانایی‌های مادی آن‌ها متعلق به حزب است، معلوم نیست دلهای آن‌هامتعلق به حزب باشد . ایمان‌های آن‌ها متعلق به آن حزب یا به آن مجموعهباشد. بسیج، بسیج دلهاست. بسیج جان‌هاست. بسیج عواطف، اعتقادات وایمان‌هاست و همین است که به کار یک ملت در روز سخت می‌آید. آن‌روزی کهملت‌ها دچار مشکلات بشوند، آن‌جا جسم‌ ها فایده‌ای ندارد،‌ دل‌ها باید درمیدان باشند، خط شکن باشند،‌آن‌هایی که خط شکنی کردند لزوما جسم‌هاینیرومندی نداشتند، دل‌ها و ایمان‌های محکمی داشتند که توانستند کوه‌ها رابشکافند.راه‌های دشوار را طی کنند، لغزش‌گاه‌ها را پشت‌سر بگذارند و خود رابه منزل برسانند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: بسیج یک چنین حقیقتی است و این
را باید قدر بدانیم. اول خود بسیجی باید قدر بداند. همان‌طور که الانشنیدید در این میثاق‌نامه این جوانان عزیز از زبان بسیجیان به زبان آوردندخدا راحمد کردند وسپاس گذاشتند برای این‌که در بسیج عضو هستند، حقیقتاهمین است باید خدا را شکرگذاری کرد که توفیق بدهد انسان در چنین مجموعه‌ایوارد بشود.

ولی امر مسلمین جهان خاطر نشان کردند: اهمیت دیگر بسیج این است که بسیج
دارای یک جهت و یک بعد و متوجه یک منظور نیست. بسیج با این‌که هنر نظامیدارد و در میدان نبرد در خطوط مقدم هرجا که لازم بوده است قرار گرفته وسخت‌ترین به عهده گرفته و انجام داده است، همه کاره است. یعنی همه میدان‌هابسیج وقتی حضور داشته باشد، پیش‌رو است، پیشتاز است. امروز جوانان بسیجیما در میدان علم هم پیش‌رو و پیشتازند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: اساتید بسیجی ما هم در کار علمی جزو
موفق‌ترین‌ها هستند. هنرمندان بسیجی ما هم آن‌کسانی که وارد میدان هنرشده‌اند با روح بسیج وارد شدند، موفقیت‌های بیشتر و بهتری پیدا کردند ومخاطبان بیشتری را توانستند جذب کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: در هر میدانی با روحیه بسیجی
، اخلاص بسیجی ، ایمان بسیجی ، با شجاعت و شهامت بسیجی و قدرت و ابتکاربسیجی وقتی وارد بشوند می‌توانند کارهای بزرگی را انجام بدهند این حقیقتبسیج است. عزیزان بسیجی این را قدر بدانند، ارکان بسیجی بودن را در خودشانتقویت کنند. ارکانی دارد. این ارکان را روز به روز همه باید در خود تقویتکنیم.

ایشان فرمودند: جوانان عزیز، بارها گفته‌ایم در درجه اول روحیه اخلاص
است؛ روحیه اخلاص را روحیه بصیرت است. این اخلاص و بصیرت روی هم اثرمی‌گذارند هرچه بصیرت شما بیشتر باشد شما را به اخلاص عمل نزدیک‌تر می‌کند. هرچه مخلصانه‌تر عمل کنید خدای متعال بصیرت شما را بیشتر می‌کند. خداوندولی شماست هرچه به خدا نزدیکتر باشید،‌ بصیرت شما بیشتر خواهد شد، حقایق رابیشتر می‌بینید، نور که بود انسان حقایق و واقعیات را می‌تواند مشاهدهکند. وقتی نور نباشد انسان واقعیات را هم نمی‌تواند ببیند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی‌اند و
بدتر از فرعون‌اند در وجود ما،‌ جلوی چشم ما را بگیرند،‌ وقتیجاه‌طلبی‌ها، حسادت‌ها ، دنیاطلبی‌ها،‌هواپرستی‌ها، شهوت‌رانی‌ها جلوی چشمما را بگیرند واقعیات را هم نمی‌توانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضی‌ها واقعیاتجلوی چشم را نتوانستند ببینند، نتوانستند تشخیص دهند، در فتنه طراحی شدهپیچیده سال 88 حقایقی جلوی چشم مردم بود، یک عده‌ای نگذاشتند این حقایق راببینند، بفهمند، ندیدند ، نفهمیدند. وقتی در یک کشور فتنه‌گرانی پیدامی‌شوند که برای جاه‌طلبی خودشان، برای دست‌یافتن به قدرت ، برای رسیدن بهاهدافی که به صورت آرزو در وجود خودشان متراکم و انباشته کردند حاضرمی‌شوند به مصلحت یک کشور و حقانیت یک راه پشت کنند و لگد بزنند. کاریمی‌کنند که سردمداران غربی و دشمنان درجه یک ملت ایران به هیجان می‌آیند وسرشوق می‌آیند. از آن‌ها حمایت می‌کنند. خب این حقیقت روشنی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: این چیزی نیست که وقتی نور هست،
انسان آن را نبیند اما بعضی‌ها ندیدند، بعضی نمی‌بینند، بعضی درک نمی‌کنند،بعضی به خاطر ظلمت دل حتی درک هم می‌کنند اما حاضر نیستند به این فهمترتیب اثر بدهند این‌ها همه عوارض هوای نفس است. این ها همه نتیجه امر ونهی همان فرعون درونی ما است. همان فیل مست هواست. هوا و هوس است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از بیانات خود، بسیجیان را
جوانانی باصفا و نورانی توصیف کرده و خطاب به آنان فرمودند: باید سعی کنیدبسیجی بمانید چرا که ایستادگی در این راه مهم است و بسیجی ماندن منوط بهاین است که دائم خود را مراقبت کنید تا از این مسیر خارج نشوید.

ایشان فرمودند: کار بزرگ ملت ایران این بود که به دنیایی که چهار اسبه و
با سرعت به سمت جهنم حرکت می‌کرد، نهیب زد و توانست بخشی از آن را جداکند.

رهبر معظم انقلاب ادامه دادند: امروز جمعیت عظیمی از ملت‌های دنیا چشم
به ملت ایران دوخته‌اند چراکه مردم ما پیشرو ایجاد تغییر در جهان شدند ومردم دنیا امروز این حقیقت را فهمیده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه مسیر جوامع انسانی باید به
سمت خدا و حقیقت باشد، خاطر نشان کردند: وقتی ملت ایران چنین کار بزرگی راکرد باید بدانیم که دنیای باطل ساکت نمی‌نشیند و کسانی که دنیایشان وابستهبه ظلم و ناحق و لگد زدن بر سر ملت‌های جهان است، آرام نمی‌نشینند تا ملتایران با فریاد عدالت و حقیقت، ملت‌های دنیا را بیدار کند.

ایشان فرمودند: اگر در این معارضه، ما به ایستادگی ادامه دهیم، آینده
روشنی در انتظارمان خواهد بود و خدا بدون تردید نصرت را نصیب کسانی می‌کندکه در راه حق حرکت کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی ملت ایران در طول 30 سال در
برای توطئه‌های دشمن، تصریح کردند: در طول این سال‌ها ملت ایران قوی‌تر ودشمنان ما ضعیف‌تر شدند و قدرت ایستادگی ملت ایران با 20 سال یا 30 سال قبلقابل مقایسه نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه باید بسیجیان خود را برای
درگیری‌ها و چالش های آینده آماده کنند، تاکید کردند: برای حفظ این آمادگیباید بصیرت، اخلاص و روحیه بسیجی بودن را به روز نگه دارید چرا که این رمزپیروزی ملت ایران است.

ایشان در پایان افزودند: به یاری خدا شما روزی را خواهید دید که ملت
ایران بر قله‌های افتخار بایستند و مردم دنیا نظاره‌گر این پیشرفت و افتخارباشند
.

/ 6 نظر / 6 بازدید
ایمان

سلام دوست عزیز داشتم از این ورا رد میشدم که وبلاگتو دیدم ، جالب بود واسم ، امیدوارم موفق باشی .یه سر به منم بزن ، یه دیکشنری آنلاین ساختم که میتونه متن هم ترجمه کنه ، خیلی واسش زحمت کشیدم ، فکر کنم به درد بخوره... راستی اگه دیدی مفیده ، لطف کن تو وبلاگت معرفیش کن یا بهش لینک بده ، تا خودت و دوستات بتونین ازش استفاده کنین . شاد باشی

mojtaba mostafavi

سلام ، رهبر عزیز حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند آزادی سخن و تظاهرات برای مصر ییها و تونسیها و همچنین مردم لیبی حلال است ، فقط می‌خواهم بپرسم آیا این آزادی فقط برای سنی هاست یا برای شیعیان هم هست ؟ چیزی که خیلی واضح است اینکه کشتن مسلمآنانی‌ که فقط آزادی حقیقی میخواهند دوباره مد شده ، چه در خارج و چه در مملکت خودمآن.