الهی

الهی!ازتو شرمنده ام که بندگی نکردم،واز خودم شرمنده ام که زندگی نکردم واز مردم شرمنده ام که اثر وجودی ام برای ایشان چه بود!دل شکسته

الهی دلخوش بودم که گاهی گریه سوزناک داشتم ودانه های اشک آتشین میریختم ولی این فیض هم ازمن بریده شد که بیم زوال بصراست.نگران

                                                                                                                              ((حسن زاده آملی))

/ 3 نظر / 3 بازدید
سیدعلی اسلامی

باعشق،از باورخاک،تا آسمان سرکشیدند آن یاوران دلاور-بی‌بال و پر-پرکشیدند رفتندتا انتها سبز مانند تندیس پرواز مردان‌سرخی‌که‌برخاک،نقش کبوتر کشیدند هرکوه سنگر گرفتند،هر دره‌ در برگرفتند هرجا که شب بود آری،بی‌باک خنجر کشیدند آن دشنه‌هامی‌وزیدند،آن‌دشنه‌هایی که‌هربار بر شانه‌های صبورم،نعش برادر کشیدند آه ای دل من،دل من! بر خیز و شیون رها کن! شمشیرهای شکسته،از داغ تو سرکشیدند هر جا که خون بود گشتیم،ناباورانه گذشتیم دیدم جا مانده‌ایم آه!دریادلان پر کشیدند [گل][گل][گل][گل][گل] التماس دعا

آسمان سکوت

سلام کارشما عالیست. وقتی خوب را سپری کردم.[گل]