یوسف نوشته بود

    فرشته راستی یاد شهیدان بیت المقدس بخیر!جهان آرا که بود؟ حاج همت که بود؟حاج عباس از دنیا یک قرآن جیبی داشت.

    فرشتهشهید خرازی شهید نوری سرداران بی دست شهیدان گمنام بی یاد نامه بی سنگ قبر -عاصمی پودر شد.

     قلبیوسف نوشته بود

 خدایا یوسف هم شهید شداورا بیامرز.اسماعیل وصیت کرد روی قبرش بنویسند:پرکاهی به آستان الهی.راستی امسال هیچ شاعری با حلق اسماعیل همصدانشد.

     دل شکستهراستی شماره قطعه شهدا چند بود؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهادت

ممنون که به ما سر زدید دست نوشته هاتون خیلی خوبه اگر مایل بودید خوشحال میشیم تا به گروه ما در talaiye.ir بپيونديد