حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

مامظلومیم

حضرت امام خامنه ای ما مظلومیم اما قوی هستیم مثل مولایمان امیر المومنین(علیه السلام)امیرالمومنین مظلومترین بود اما قوی ترین
/ 0 نظر / 192 بازدید
اسفند 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
17 پست
آبان 90
13 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
22 پست
اسفند 89
18 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
15 پست
آذر 89
14 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست