حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

رقیه (س)جانم

 

چه کسی میگوید که این رقیه بچه است ؟فهم همه بزرگان را با خود حمل میکند.چه کسی  میگوید که این دختر سه ساله است ؟عاطفه همه زنان را در دل می پروردچه کسی میگوید که این رقیه کودک است؟زانوان بزرگترین عارفان جهان را با ادراک خود میلرزاند.نگاه کن !اگر که ساکت شده است  لبانش را بر لبهای پدر گذاشته وچهار ستون بدنش میلرزد.اگر صدایش شنیده نمی شود ،تنها گوش شنوای پدر را شایسته شنیدن یافته است.نگاه کن  زینب !آرام گرفت!انگار رقیه آرام گرفت.دلت نا گهان فرو می ریزد وصدای حسین در گوش جانت می پیچد که رقیه را صدا میزندومیگوید :بیا !بیا دخترم!که سخت چشم انتظار تو بودم.

کتاب آفتاب در حجاب سید مهدی شجاعی

  
نویسنده : گلشن سخن ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٧
تگ ها :