حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

حرف دل

فتح خرمشهر باعث شد توان نظامی ای که آمریکادر منطقه برقرار کرده بود به شدت به هم بخورد...البته اینهااثرات مادی قضیه فتح خرمشهراست.شما باید این را در نظر بگیرید که اثرات مادی قضیه این فتح بزرگ در مقابل دستاوردهای معنوی آن هرگز به ذهن احدی خطور نمی کردکه این دیوار مستحکمی را که عراق در جبهه  خرمشهر درست کرده بشکندکار خدا معلول هیچ چیز دیگری نیست .این که دیدید نزدیک به٢٠٠٠٠سرباز عراقی به آن صورت گله وار تسلیم می شدند.فقط ناشی از هدایت الهی این واقعه بودوبس .متعافب اخباری که از تهران وشهرها وروستاها دریافت کرده ایم بعد از پیروزی ٢٢بهمن ۵٧این بزرگترین جشنی بوده که مردم در سرتاسر مملکت گرفته اند.از همه اینها مهمتر  خبر آزادی خرمشهر را که داده اندایشان لبخندی زده اند .صرف همین لبخند برای ما بزرگترین تسلی قلب محسوب میشود.

فرازی از سخنان حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ٢٧محمد رسول الله(ص)

یاد یاران٨١

  
نویسنده : گلشن سخن ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٠
تگ ها :