حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

بزرگ بود

بزرگ بود وازاهالی امروز بود وباتمام افقهای باز نسبت داشت ولحن آب راچه خوب می فهمید.صدایش به شکل خون پریشان یک واقعیت بود وپلکهایش مسیر نبض عناصر را به ما نشان می داد ودستهایش هوای سخاوت را ورق زد ومهربانی را به سمت ما کوچاندوعاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد واوبه شیوه باران پر از طراوت تکرار بود.قلب

  
نویسنده : گلشن سخن ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٧
تگ ها :