حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

دلتنگم آقاادرکنی

ای مخزن سرّ کردگار، ادرکنی!          ای هم تو نهان و آشکار، ادرکنی!
بگزیده برای خویش، هر کس یاری    ای در دو جهان مرا تو یار، ادرکنی!

  
نویسنده : گلشن سخن ; ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
تگ ها :